<div align="center"> <h1>-=Dom Pomocy Społecznej=-</h1> <h3>-=Dom Pomocy Społecznej=-</h3> <p>pomoc, społeczna, dom, lipno, Nowa Wieś, Dom Pomocy Społecznej</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.dps-nowawies.nstrefa.pl/nowa/index.php" rel="nofollow">http://www.dps-nowawies.nstrefa.pl/nowa/index.php</a></p> </div>